Personuppgiftspolicy

Stök Media AB hanterar alla uppgifter som samlas/samlats in i registret på Brillor.nu fram till en eventuell försäljning av domänen med tillhörande organisation.
Kunduppgifterna används och kommer att användas till nyhetsbrev och erbjudande kring produkter på brillor.nu.

De register som brillor.nu sparar innefattar endast kunder och andra som frivilligt och aktivt skrivit in sig som prenumeranter på nyhetsbrev eller medlemsutskick.

Brillor.nu jobbar ständigt med att ge sina kunder så relevanta erbjudanden som möjligt och förbinder sig att inte spara information om kunder som inte är aktiva längre än 3 år.

Säkerhet:

Brillor.nu är noggranna med att byta och inte använda sig av uppenbara lösenordm använda sig av moderna brandväggar, samt aldrig ge ut några inloggningsuppgifter som kan sprida kundregister till tredje part utan att ett kontrakt som reglerar sekretess och lojalitet.

Samtycke:

I de fall som Brillor.nu samlar in data som härrör till kunders vanor och intressen sker det med de specifika kundernas godkännande.
I övrigt sparas endast de uppgifter som är grundläggande för att avtal ska uppfyllas och har ej kunden aktivt valt att vara med i mailing listor eller

Alla kunder kan vid vilken tidpunkt som helst avregistrera sig på vår hemsida och då kommer också brillor.nu s register uppdateras och den kunden raderas ur det hållna registret.

Brillor.nu sparar eller samlar aldrig in några uppgifter gällande politisk inriktning, religiös åskådning, sexuell läggning eller andra liknande, känsliga uppgifter.

Marknadsföring:

Brillor.nu skickar ut marknadsföring i syfte att erbjuda sina kunder bra erbjudanden. Alla mailutskick  är frivilliga och alla mottagare kan via vår hemsida avregistrera sig för framtida mailutskick.

Cookies

Brillor.nu använder sig av s.k cookies, eller ”kakor”. En cookie är en liten informationsfil som placeras på användarens dator. En cookie lagras under en begränsad tid och används av webbtjänsten för att mäta trafik, spara inställningar och förbättra användarupplevelsen. Du kan själv om du inte accepterar cookies ställa in detta i din webbläsare.
Här kan du läsa mer om cookies och kakor på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Cookie