Det du egentligen vill veta:

• FRI FRAKT

• Det kostar 19 kr att betala med faktura, 0 kr att betala med kort eller banköverföring.

• Vi skickar beställningar måndag – fredag. Beställningar inkomna innan 15:00 skickas samma dag och tar sedan vanligtvis 1-2 dagar att anlända till din adress. Om paketet inte får plats i brevlådan får du en avi från posten.

Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande.
Brillor.nu förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Brillor.nu rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Brillor.nu skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Order from another country

When ordering outside of Sweden an extra freight fee applies.

We do not ship to Norway.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Brillor.nu lider ekonomisk skada, polisanmäls. Brillor.nu friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Brillor.nu sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Frakt

FRI – FRAKT på alla beställningar. Avisering sker i första hand med SMS avisering*, detta förutsätter att du har angett ett mobilnummer. Har du ej angett ett mobilnummer så kommer en avi hem till dig.

*Detta gäller ej för små beställningar, vanligtvis går gränsen för varubrev vid 2 brillor. Dessa levereras direkt hem till dig, om paketet ej får plats i brevlådan skickas de till närmaste uthämtningsställe & du får en avi från posten.

Betalningsalternativ

Faktura – 10 dagar

SveaWebPay ingår i Svea ekonomi AB, läs mer här: www.sveaekonomi.se Vi erbjuder i samarbete med SveaWebPay fakturering till privatpersoner och företag, med betalningsvillkor 10 dagar. En faktura skickas hem till dig och du betalar enkelt till BankGiro eller PlusGiro. Leverans mot faktura sker enbart till folkbokförd (privatpersoner) eller registrerad (företag) adress. Kreditgränsen är flytande och beräknas innan köpet avslutas. Högsta kreditgränsen som medges är 30 000 kr både för privatpersoner och företag. När du väljer betalningen faktura medger du att Svea genomför en kreditprövning av dig som kund, för att möjliggöra för dig att erhålla en kredit av Svea i framtiden. En fakturaavgift om 19 kr tillkommer. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2% per månad + gällande referensränta. Vid frågor rörande påminnelseavgift/räntor, kontakta Svea Ekonomi AB. Läs mer om SveaWebPay

Kortbetalning

Vi använder oss av Payson. Du kan välja att betala din order med kort, vi accepterar VISA, MasterCard, Maestro samt direktbetalning via Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank.
Väljer du kortbetalning måste du ange personnummer, kortnummer, giltighetstid och säkerhetskod.

Vad är säkerhetskod (CVV2/CVC2/CSC)
För att höja säkerheten uppmanas du som kund att ange de tre sista siffrorna som är tryckta i signaturfältet på baksidan av kortet. CVV2 är VISAs benämning och CVC2 är MasterCards benämning. Andra benämningar som används är säkerhetskod, CVV-kod, CVx eller säkerhetsnummer. Denna kod skickas till kortutgivaren för kontroll och verifiering.

Var hittar jag koden på kortet?
På VISA, MasterCard och Eurocard hittar du koden som är de tre sista siffrorna i namntäckningsfältet på kortets baksida.

Varför måste säkerhetskod anges?
Detta är för att höja säkerheten. Dessa siffror är slumpmässigt framtagna av kortutgivaren och får endast användas som verifikation vid Distanshandelsköp.
Om du vill veta mer om säkerhetskoden, kontakta din bank eller kortutgivare.

Brillor.nu reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Brillor.nu att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 15.00, måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 1-2 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredag kväll, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Leverans sker per post. Leverans av beställd tjänst enligt order. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Brillor.nu’s köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Brillor.nu antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Brillor.nu’s egendom tills dess full betalning erlagts. Brillor.nu’s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Brillor.nu bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Brillor.nu reklamationsavdelning via e-post support@brillor.nu eller via Brillor.nu hemsida www.brillor.nu och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Defekta produkter som returneras till Brillor.nu bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Brillor.nu har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- + moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Brillor.nu förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Brillor.nu. Returfrakten bekostas av konsumenten. Vid retur kommer kund erhålla återbetalning alternativt tillgodo motsvarande varans värde hos Brillor.nu, kostnaden för frakten ingår ej.

Om en vara är transportskadad skall Brillor.nu kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

OBS. Returnera inte mot postförskott. Kontakta oss innan du returnerar varan. OBS. Vid byte/reklamation av kläder så måste varan vara förpackad i originalpåsen. Underkläder bytes ej.

Returer

Reklamationer

Vid reklamation av produkt skall du logga in med ditt användarnamn och lösenord och fylla i din reklamation på “Din sida”. Då fylls dina användaruppgifter automatiskt i och du kan se status på tidigare lagda reklamationer.
Om paketet är skadat vid leverans ska du genast göra en reklamation hos ditt utlämningsställe. För att vara på den säkra sidan bör du ha som vana att Alltid se över emballaget när du hämtar ditt paket. Vi står i dessa fall för returfrakten. Kontakta oss innan du returnerar varan. OBS. Vid byte/reklamation av kläder så måste varan vara förpackad i originalpåsen.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Brillor.nu, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Brillor.nu’s kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Brillor.nu skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Brillor.nu kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Brillor.nu befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.